098 424 4444
Cloud VPS / Server

Cloud VPS / Server

Cung cấp máy chủ trên nền điện toán đám mây. Mỗi máy chủ ảo là 1 hệ thống riêng biệt, hoạt động hoàn toàn độc lập như một máy chủ vật lý. Người dùng có toàn quyền điều chỉnh hệ thống như: cài đặt phần mềm, lựa chọn hệ điều hành cũng như sử dụng các chức năng bên trong của hệ thống.
Domain Services

Domain Services

Dịch vụ tên miền (Domain) là định danh của website trên internet. Tên miền thường gắn liền với trên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể thực hiện đăng ký trước.
Facebook / Google Agent

Facebook / Google Agent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed bibendum convallis nisl, vitae maximus risus ullamcorper quis. Aliquam id nibh condimentum, ultricies arcu vitae, congue felis. Vestibulum ultrices aliquam nulla, sit amet elementum odio viverra eu. Sed a bibendum augue.
Application Development

Application Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed bibendum convallis nisl, vitae maximus risus ullamcorper quis. Aliquam id nibh condimentum, ultricies arcu vitae, congue felis. Vestibulum ultrices aliquam nulla, sit amet elementum odio viverra eu. Sed a bibendum augue.
Website Development

Website Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed bibendum convallis nisl, vitae maximus risus ullamcorper quis. Aliquam id nibh condimentum, ultricies arcu vitae, congue felis. Vestibulum ultrices aliquam nulla, sit amet elementum odio viverra eu.