098 424 4444

Cung cấp máy chủ trên nền điện toán đám mây. Mỗi máy chủ ảo là 1 hệ thống riêng biệt, hoạt động hoàn toàn độc lập như một máy chủ vật lý. Người dùng có toàn quyền điều chỉnh hệ thống như: cài đặt phần mềm, lựa chọn hệ điều hành cũng như sử dụng các chức năng bên trong của hệ thống.

Chi tiết

Giải pháp

CẤU HÌNH MẠNH MẼ

CẤU HÌNH MẠNH MẼ

TRIỂN KHAI SIÊU TỐC

TRIỂN KHAI SIÊU TỐC

BẢO MẬT TỐI ƯU

BẢO MẬT TỐI ƯU

MỞ RỘNG LINH HOẠT

MỞ RỘNG LINH HOẠT

QUẢN LÝ DỄ DÀNG

QUẢN LÝ DỄ DÀNG

AN TOÀN DỮ LIỆU

AN TOÀN DỮ LIỆU

ĐỘC LẬP VÀ LINH HOẠT

ĐỘC LẬP VÀ LINH HOẠT

SAO LƯU, BACKUP LIÊN TỤC

SAO LƯU, BACKUP LIÊN TỤC

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG NHANH CHÓNG

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG NHANH CHÓNG

TỐI ƯU CHI PHÍ

TỐI ƯU CHI PHÍ

QUẢN TRỊ ĐƠN GIẢN

QUẢN TRỊ ĐƠN GIẢN

BẢO MẬT, AN TOÀN

BẢO MẬT, AN TOÀN

Bảng giá

Giải pháp

Tiny

150.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 1 vCPU

RAM: 1 GB

HDD: 20 GB

Băng thông: 100 Mbps

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

 

Tiny SSD

200.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 2 vCPU

RAM: 1 GB

HDD: 20 GB

Băng thông: 100 Mbps

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

Cloud Server 2

450.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 2 vCPU

RAM: 2 GB

HDD: 40 GB

Băng thông: 100 Mbps

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

Cloud Server 4

1.100.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 4 vCPU

RAM: 4 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 80 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

Cloud Server 4

1.100.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 4 vCPU

RAM: 4 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 80 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

SSD Cloud Server 6

1.650.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 6 vCPU

RAM: 6 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 100 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ


High Memory 8 SSD

1.400.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 2 vCPU

RAM: 8 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 100 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

 

High Memory 8x SSD

1.600.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 4 vCPU

RAM: 8 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 100 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

High Memory 16 SSD

2.800.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 4 vCPU

RAM: 16 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 150 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

High Memory 16x SSD

3.200.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 8 vCPU

RAM: 16 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 150 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

High Memory 32 SSD

5.600.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 8 vCPU

RAM: 32 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 300 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ

High Memory 32x SSD

6.400.000 VNĐ/Tháng

vCPU: 16 vCPU

RAM: 32 GB

Băng thông: 100 Mbps

SSD: 300 GB

Lưu lượng chuyển tải: Unlimited

IP: 1 Địa chỉ