098 424 4444

Quy trình

Chọn tên miền
hosting

1
Có thể kiểm tra tên miền và gói hosting / server bạn muốn đăng kí.

Điền thông tin đăng ký

2
Chuẩn bị thông tin đăng kí và điền vào form thông tin sau đó submit chúng tôi sẽ liên hệ bạn để xác nhận và kích hoạt gói hosting / tên miền bạn đăng kí.

Khởi động
dự án

(1 tuần)
1
Thiết lập ngôn ngữ chung về chuyển đổi số, xác định lợi ích, mục tiêu và phạm vi của dự án

Chuẩn bị

(2 tuần)
2
Thu thập các dữ liệu ban đầu về tổ chức, chuẩn bị kế hoạch dự án

Khảo sát

(3-4 tuần)
3
Tạo khảo sát gồm danh sách phòng ban và các cá nhân tham gia khảo sát, câu hỏi khảo sát, cấp độ khảo sát. Điều chỉnh, thay đổi câu hỏi định kỳ căn cứ theo tình hình thực tế

Báo cáo

(2-3 tuần)
4
Đưa ra báo cáo phân tích hiện trạng ban đầu. Tư vấn các bước tiếp theo cần phải triển khai
* Thời gian có thể thay đổi theo phạm vi, thực tế triển khai dự án

Liên hệ

Liên hệ ngay với chúng tôi để cập nhật những xu hướng thị trường chuyển đổi số mới nhất, và nhận tư vấn từ chúng tôi